A 18-as számnak és testvéreinek a 108-nak és az 1008-nak különös jelentőséget tulajdonítanak a Buddhizmus gyakorlói.

Buddha születése után 108 Brahmant hívtak meg a névadó ünnepségre.

A 18-as azért is szentségteljes szám, mert a Bhagavad Gita 18 fejezetből áll, és a Puránák- az istenségek , születéséről, családfájáról,tetteiről, mitológiájáról szóló verses művek száma is 18. Egy 0-val kiegészítve a közepén 108-at, kettőt hozzáadva 1008-at kapunk. 1+8=9. A 9-es számnak a számmisztikában ugyancsak különös jelentősége van.

Az 1-es szám jelenti Istent, a legfensőbb Igazságot, a 0 jelképezi a spirituális gyakorlat teljességét, míg a 8-as jelenti az örökkévalóságot, a végtelenséget.

9X12=108 12 házat és 9 bolygót tartunk számon az asztrológiában.

54 betűből áll a szanszkrit ABC 2X54 szintén 108-at ad.

Talán éppen ezért van 108 gyöngy a japamala-kon, a mantra-számláló láncokon.

A korai indiai asztrológiában egy Brahma napját az alvás (prayala) és a napi tevékenységek között yugák-ra, azaz ciklusokra osztják. Egy napban 1008 ilyen ciklus van.

A Buddhista nézetek szerint az univerzum, a külső világ- a makrokozmosz, pontos tükörképe megtalálható az ember, az egyén belső világában- a mikrokozmoszban. A 108-as szám a hívő és a benne rejlő isteni lény közötti távolságot reprezentálja.

Az ayurvéda 108 marma pontot-érzékeny pontot tart számon a testünkön, mely megfelelő érintéssel gyógyító pontként hat, ugyanakkor a harcművészetekben ezen pontok ütésével egy megfelelően képzett katona ölni is tud. A kínai orvoslás szerint is 108 meridián hálózza be testünket.

A Nap és a Föld közötti távolság pontosan 108-szor akkora, mint a Nap átmérője. Ugyanúgy A Hold és a Föld közötti távolság is pontosan 108-szor akkora, mint a Hold átmérője. A Nap átmérője 18-szor nagyobb a Földénél.

 

A 108 fokos szög szintén különleges tulajdonsággal bír:  két egyenes vonal,  amely két pontot   egy kör körvonalán 108 fokos szögben kapcsol össze (amely a valóságban egy 10 hegyű csillag egyik oldala)  és amely körnek a sugara az aranymetszés  arányainak felel meg.

Hasonlóképp a Pentagon minden egyes belső szöge is 108 fokos, és a pentagon bizonyítottan az Aranymetszés szabályának a megtestesítője, azaz, az 5 ágú csillag  és a pentagon egyik oldala közötti arány az Aranymetszés. Tehát a  108-as szám és az Aramymetszés között szoros összefüggés van. Az aranymetszés pedig nem más jelképez, mint a természet teremtő  erejét, azaz a teremtés és újrateremtés folytonos  spirálját.

Mint ahogyan a gyöngyök a malajapán a karmák és reinkarnációk számát is szimbolizálják. A zsinór, amelyre a gyögyök fel vannak fűzve jelképezi a lélek fonalát, a Sutratmát. A gyöngyök jelenítik meg az újraszülető egónkat, mely minden életünkben új külsőt kölcsönöz magának. Minden egyes életünknek megvan a maga célja, jelentése és értelme azáltal, hogy egyre közelebb visz minket a bennünk rejlő magasabb, isteni Énünkhöz.

A feladatunk az, hogy életeink során egyre közelebb kerüljünk, végül rátaláljunk Isteni mivoltunkra, mintegy hidat építve hozzá (Antahkarana) meditáció és más gyakorlatok által.

Ezért gyakorlunk Kung Fut, Jógát, Thai Chi-t, szeretetet, önzetlenséget, hogy a jellemünket erősítsük, építsük, hogy elgondolkozzunk az életünk valódi értelmén, hogy kik is vagyunk és miért is jöttünk erre a világra.

Életünk minden egyes pillanatát hasznosan kell eltöltenünk, miközben egy pillanatra sem szabad szem elől tévesztenünk életünk valódi célját: embertársaink szeretetét és szolgálatát. Mert sokkal szorosabb a kapcsolat, az EGYség közöttünk, mint azt képzeletünk felfogni képes….

( Ping An nyomán… )