Rólunk

Lenkefi Mónika (ERYT 200- RYT200 – RPYT-Yoga Alliance)

A jóga az életembe 2001-ben  tért vissza Ausztráliában töltött éveim alatt. Azóta gyakorlom rendszeresen. Eleinte  ashtanga és power jógát gyakoroltam több nagyszerű oktató segítségével.

Az alap  jóga oktatói tanfolyamot 2006-ban   a Samadhi Yogánál ( ma Jivamukti Yoga) Katie Manistas ( tanárai Simon Low, David Life és Sharon Gannon) vezetése alatt  végeztem  és azóta számos más tanfolyamon vettem rész.

Tanultam többek között Donna FarhitólRemete SándortólAlanna Kaivalyától,  Yogeswari-tól.  Kancho Cameron Shayne-től, akinek a Budokon Jóga oktatói tréningjét és Manju Jois-tól akinek az I. ashtanga jóga oktatói tréningjét   is elvégeztem. Master  ZhenHua Yang -nál végeztem el az I. és a II. Callygraphy Jóga oktatói  tanfolyamot 2011-ben és 2012-ben.

Azóta a renszeres gyakorlás és tanítás mellett még számos Qi Gong mestertől  és írásos forrásból tanulva bővitettem tudásomat.  

Képzett  Kismama és baba-mama jóga oktató vagyok, valamint a  Rainbow Kids Yoga tréningjén gyerekjóga oktatói minősítést is szereztem.

A legnagyobb hatással azonban az ausztrál Yoga Synergy iskola társalapítója , Simon Borg- Olivier elhivatottsága, energiája, tudása és jóga iránti szenvedélye volt és van rám.   Több mint két éven át gyakoroltam vele rendszeresen, elvégeztem a gyakorlati jóga anatómia és fiziológia tanfolyamát is. 

Szerencsésnek érzem magam, hogy tanulhattam ésa mai napig rendszeresen tanulhatok tőle, és hogy az ő személyes hozzájárulásával Magyarországon elsőként közvetíthetem azt a gyakorlati jóga anatómia és fiziológia tudást, amit a több mint 40 éves gyakorlói és oktatói tapasztalata alatt szerzett.

Miért éppen Ízisz?

Az ősi egyiptomiak számára Ízisz istennő volt a szimbóluma a tökéletes kapcsolódásnak. Nem véletlen, hogy Ő volt az az istennő, aki szerelme ereje által újraegyesítette elhunyt férje, testvére, Ozirisz felszabdalt testét.

Tudta, hogyan kell újra összerakni, hiszen birtokában volt a kulcsnak, a szeretet erejének, mely lehetővé tette számára az újraegyesítést.

Érdekes módon az egyiptomi hieroglifa, mely Ízisz nevét jelenti egy székhez hasonlatos.

A kiejtés szerinti hang, mely hozzá tartozik ‘st’, csakúgy, mint a szanszkrit sthit hang, stabilitást jelent. Nyilvánvaló, hogy az egyiptomiak nem arra gondoltak, hogy Íziszt “Ő Székességének” kellene szólítani.

Amit tehát az egyiptomiak Íziszben tiszteltek, az minden valószínűség szerint a vele született erő, mely a Földhöz való kapcsolódását és viszonyát jellemzi.

Ram Dass, a nagyszerű amerikai spirituális tanító 1971–ben megjelent, azóta klasszikussá vált Be Here Now ( Légy most itt) című könyvének címlapjára egy széket tett. Nem az egyiptomi hieroglifához hasonlatos szimbolikus Ízisz jelet, hanem egy tipikus, korai Amerikából származó, bőrtámlás, háncsüléses széket, mely egy vonalakkal átszőtt kör közepén áll.

Ram Dass könyborítója

Mennyire találó címlap egy ilyen szokatlan könyvhöz, mely egyike a legelsők között megjelent jógáról szóló könyveknek, amit ráadásul egy amerikai írt! Ram Dass könyve elsők között fedi fel, hogy a jóga mennyivel többet jelent, mint csupán fizikai testgyakorlást!

A jóga a kedvességről, a jóságról és a Földdel való harmonikus kapcsolatról szól. S ha ezek szerint az elvek szerint élünk , akkor a Föld is jó lesz hozzánk, támogatni fog és elősegíti a fennmaradásunkat. S, Ő, mint Anya Istennő hozzásegít ahhoz is, hogy túlmutathassunk a puszta létfenntartáson. Segít felülemelkedni mindazon, ami előzőleg a világi és állandóan változó dolgokhoz kötött minket.

Az élet tapasztalatai lehetőséget nyitnak arra, hogy megtisztítsuk karmánkat, amely megvilágosodáshoz, és a szenvedések világából való szabaduláshoz vezet. Az ászanák (testtartások, jógapózok) segítenek abban, hogy testünk korlátait legyőzzük, s egyúttal felfedik számunkra a fizikai formán túlmutató kifinomult erőforrásokat.

Az ászana gyakorlás tulajdonképp egyfajta formája az Istennő tiszteletének. Maga a szó Föld, tulajdonképpen az Anya Istennőt jelenti.

Az Anya-Föld egyet jelent az Istennővel. Az ászana gyakorlás eszköze a Földhöz és a Földön élő öszes élőlényhez való kapcsolatunk minden irányú tökéletesítésének. Az Istennő támogatja azokat, akik nem kapzsik (Brahmacharya, Aparigraha).

Az Önzetlenség a kulcsa annak, hogy boldogan éljünk a Földön és ez a titka a sikeres ászana gyakorlásnak is. Ez az út vezet a Jóga megtapasztalásához. Ez az út a jivanmukta- a megvilágosult lény útja.

A jógi békében sétál a földön, magáévá téve minden napot, minden tapasztalatot, gondosan ügyelve arra, hogy minden alkalmat megragadjon arra, hogy többet adjon vissza, mint amennyit elvett. Az ászanák lényege tehát a stabil kapcsolat a földdel. ( “Stiram Sukham Asanam”- Patanjali)

Ha a földdel való kapcsolatunk stabil, testünk és elménk is könnyeddé válik. Ezen könnyedség által egésznek (“egészségesnek”!!!) fogjuk érezni magunkat. S ezzel az érzettel, az elkülönültség érzése alábbhagy, felfedvén a bennünk élő szentséget, a saját isteni természetünket.

Sharon Gannon – Seat of Isis cikke nyomán – JivamuktiYoga.com